1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
Oficiální web hnutí Víra a světlo

Modlitba za Archu

V srpnu 2005, v rámci mezinárodních dnů mládeže v Kolíně nad Rýnem, zorganizovala Archa desetidenní setkání otevřené mládeži z Francie a z Východni Evropy. Pro nás, s Archou již delší dobu spřízněné české účastníky, to byla příležitost si znovu uvědomit krásu každodenního života lidí s mentálním postižením a sdílení se s nimi. Po návratu domů jsme začali přemýšlet o tom, co udělat, aby Archa mohla jednoho dne vzniknout také u nás.

V duchu tradice zakládání komunit Archy, musí vlastnímu založení předcházet období takzvané pré-fondation („před-založení“), které spočívá ve společné modlitbě obětované na úmysl Archy, v seznamovaní se s prostředím ústavní péče a v neposlední řadě ve společném vzdělávání se ve spiritualitě Archy.

Rozhodli jsme se o něco takového pokusit. Proto se naše skupina „kolínských poutníků“ začala pravidelně setkávat jednou měsíčně, počínaje zářím 2005.

V prosinci se pak, na radu a s pomocí Patricka Fontainea (koordinátora pro rozvoj Archy ve východní Evropě, který naší činnost podporuje), většina z nás vypravila na duchovní obnovu do Trosly-Breuil, vedenou Jeanem Vanierem. Tam jsme se mimo jiné s Jeanem Vanierem setkali a hovořili s ním o pré-fondation Archy v České Republice. Setkání s Jeanem Vanierem a jeho rady nás utvrdily v přesvědčení, že taková činnost má smysl a dodaly nám odvahy v ní pokračovat.

Od září 2005 se tedy scházíme každou první sobotu v měsíci v 16 hodin, střídavě v Praze a v Brně.

Tímto bychom také rádi pozvali dlouholeté přátele Archy, jakož i zájemce o seznámení se s Archou.

Ivan Foletti a Jan Bierhanzl

Ivan.Foletti@unil.ch, Bierhanzl@arcig.cz

Aktuální informace najdete na www.archa-modlitba.wz.cz