1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
historieoddělovaččinnostoddělovačmodlidbaoddělovačzakladatelé

Ježíši, vstoupil jsi do našeho světa,
abys nám odhalil Otce,
tvého Otce a našeho Otce.


Přišel jsi, abys nás naučil
milovat se navzájem.

Daruj nám Ducha svatého,
aby z nás učinil nástroje
pokoje a jednoty
v tomto světě válek a rozdělení.

Ježíši, povoláváš nás,
abychom tě následovali
ve společenství Víry a světla.
Chceme ti říci „ano“.

Chceme žít smlouvou lásky
v této velké rodině,
kterou nám dáváš,
kde můžeme společně
nést svá utrpení a těžkosti
a dělit se o radost a naději.

Nauč nás přijímat naše zranění a slabosti,
aby se i v nich mohla projevit Tvoje moc.
Nauč nás odhalovat Tvou přítomnost
i Tvou tvář ve všech našich bratrech a sestrách,
zvláště v těch nejslabších.
Nauč nás následovat Tě cestami evangelií.

Amen.

Ježíši, svěřujeme se Marii, Tvé matce.

Ona byla první, která tě přijala.
Pomoz každému z nás
podobně přijímat Tebe v našem srdci
i v našem společenství.
Pomoz nám,
abychom byli spolu s ní
věrně přítomni pod křížem
v blízkosti ukřižovaných tohoto světa.

Pomoz nám žít Tvým vzkříšením,
jako jím žila Tvá Matka Maria.

Amen.