1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
lidi s handicapemoddělovačrodinyoddělovačpřáteléoddělovačkaplanioddělovača ty?

Nejsem křesťan, vadí?

Víra a Světlo vzniklo na půdě katolické církve. Dnes je ekumenickým hnutím, tzn. hnutím lidí různých křesťanských denominací.

Členy některých společenství Víry a Světla jsou však zároveň např. Židé nebo hinduisté. Slzy, jež pro své postižené dítě prolévá muslimská žena, jsou stejné, jaké z týchž důvodů prolévá i žena křesťanská.

Společenství Víry a Světla nejsou jen společenstvími "věřících". Pro takzvaně "nevěřící", například lidi neukotvené v některé z tradicí, lidi bez vyznání, lidi hledající, může být Víra a Světlo třeba místem přátelství a inspirace.

Povoláním našeho hnutí je vytvářet prostor ke svobodě, přijímat lidi takové, jací jsou. Nikoliv snažit se někoho "evangelizovat" nebo vnucovat jinou tradici.

Takže nevadí.

Můžete nám pomoci?

Víra a Světlo je financována téměř výhradně díky darům a příspěvkům členů a přátel. Obracíme se na Vás proto s důvěrou, že byste mohli být schopni věnovat nám svůj čas nebo prostředky, abychom mohli pokračovat v naší cestě spolu s 1462 společenstvími Víry a Světla v 77 zemích světa, abychom mohli realizovat naše projekty (mezinárodní setkávání, organizace setkání společenství, víkendovek, táborů a poutí, publikace nových dokumentů na podporu společenství…) a pomáhali našim přátelům v nejchudších zemích světa.

Chtěli byste podpořit Víru a Světlo?

Můžete nás například podpořit finančními dary. Víra a Světlo v České republice zatím nemá právní subjektivitu, jednotlivá společenství zastřešují různé větší organizace, V Praze YMCA , v Brně PETROV. Proto Vás prosíme, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme náležité údaje a doklady. Budeme Vám velmi vděčni.

Chtěli byste se osobně účastnit?

Přijďte se podívat na některou z našich akcí (setkání, ples atd. - v aktualitách). Rádi Vás uvidíme. Vaše přítomnost je to nejcennější, co nám můžete dát.