1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
lidi s handicapemoddělovačrodinyoddělovačpřáteléoddělovačkaplanioddělovača ty?

Každá komunita Víry a Světla potřebuje kaplana.

Ač je pojem kaplan mužského rodu, myslí se tím pochopitelně i ženy. Jde o člověka, jenž je duchovním ve své církvi (knězem, farářem/kou, kazatelem/kou, řeholní/m sestrou/bratrem…) a může tak nabídnout své specifické dary komunitě. Kaplan hraje nezbytnou roli člověka spojujícího komunitu s mateřskou církví a zároveň je tím, kdo nabízí (neprosazuje!) pomoc - vyplývající z jeho/její duchovenské služby - všem členům komunity. Koordinátor komunity slouží jako představený, musí rozhodovat a velmi často také mluvit. Kaplan (ač sám člen koordinačního týmu) především naslouchá. Slouží každému členu osobně, ale i komunitě jako celku. Zvláštním způsobem je nablízku koordinátorovi, který na svém ne vždy jednoduchém místě oporu potřebuje. Funkce koordinátora a kaplana se ovšem nikdy nesmí sloučit.

Být kaplanem je velkým a důležitým úkolem, ale zároveň i darem. Není jen servisní službou církve vůči dané komunitě. Pokud je kaplan dostatečně otevřený, samotná služba ho přetváří a dává pochopit nové rozměry života a víry, vztahu k Hospodinu i k lidem. Toto pochopitelně platí v každé duchovní službě, ovšem navázání vztahu s mentálně znevýhodněným člověkem (či s jeho rodičem…) nutí komunikovat jinak, než je obvyklé, což přináší mnohdy netušené obzory. To mi věřte.

A tak pokud Vás tento text zaujal a můžete (a chcete) svou duchovní službu našim komunitám nabídnout nebo se jen něco více dozvědět, zkontaktujme se. Můžeme si toho říct víc.

Jan Hanák
hanak.jan@tiscali.cz
Tel: 606 122 890