Připravované akce:

Adorace

11. května v 17:55 u Milosrdných bratů neboli v kostele sv. Leopolda za řekou Svratkou (stejně jako každý jiný druhý čtvrtek v měsíci)

Setkání

28. května v 14:30 na faře u Jakuba

Pouť společenství Víry a Světla

18. června na Svatou opodál Křižanova

Tábor

17. až 28. července v Nové Říši