Sluníčka ze studánek

Sluníčka jsou společenství lidí mentálně postižených, jejich rodičů a přátel. Hlavním (popravdě jediným zapamatovaným) bodem našeho programového prohlášení je „aby nám spolu bylo dobře“.

Poslední neděli v měsíci se setkáváme na faře u svatého Jakuba. Mezi třetí a šestou hodinou trávíme čas povídáním, hraním si, pantomimou, slavením, společně se modlíme.

Na setkání rádi uvítáme hosty. Pokud by někdo měl o společenství trvalý zájem, uvítáme především rodiče s dětmi - asistentů máme momentálně dostatek, o případné zájemce bude určitě zájem v ostatních brněnských společenstvích.

Kromě pravidelných setkání na faře pořádáme také různé víkendovky a o letních prázdninách tábor - momentálně v Nové Říši.