1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
Oficiální web hnutí Víra a světlo

 

národní koordinátoka

Terezie Smejkalová
viraasvetlo@centrum.cz

spolek
Víra a světlo
od 1. 3. 2011
IČO 229 00 586

kaplan

Jan Hanák
jan.hanak@seznam.cz

adresa
farní úřad Komín
Kristenova 25
Brno

 


koordinátoři


kaplani

Brno

Žabky v kaluži

schází se v centru volného času (bývalá MŠ) , Touškova 9

  Petra Klašková
zabkyvkaluzi@seznam.cz
Jiří Bůžek
jirkabuzek@hotmail.com
 

Sluníčka ze studánek

schází se na faře kostela Svatého Jakuba

 

Tereza Dejmková
slunickazestudanek@seznam.cz

Josef Rybecký
josefrybecky@seznam.cz

 

Vlaštovky Sv. Františka

momentálně se neschází, ukončily činnost

 

Lodičky svatého Josefa

schází se v Cyrilometodějské církevní základní škole (CMcZŠ), Lerchova 65

  Vojtěch Procházka
lodickysvjosefa@seznam.cz

Praha

Svatojánské mušky

schází se na evangelické faře ve Střešovicích

 

Irena a Pavel Kovaříkovi
kootym@email.cz

Marta Zemánková
martazemankova@seznam.cz