1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
V+S ve světěoddělovačArchaoddělovačYMCA

Archa je federace společenství , v nichž handicapovaní lidé a ti, kteří s nimi chtějí žít, vytváří vzájemné vztahy v „rodinných“ domech, dílnách, školách a denních stacionářích.

Na rozdíl od Víry a Světla spolu žijí lidé v Arše po celý čas. Lidé s postižením jsou už většinou dospělí, mladí lidé - asistenti, přijíždějící z různých koutů světa, zde zůstavají delší dobu

Archa byla založena Jeanem Vanirem v roce 1964, kdy se ujal dvou lidí s mentálním postižením a začal s nimi žít v domě, který za tím účelem koupil v Trosly-Breuil nedaleko Paříže. Dnes Archa sdružuje přibližně 5 000 členů ve 126 komunitách, ve 33 zemích světa. Posláním jednotlivých komunit je doprovázení svých členů v osobním, duchovním a profesionálním rozvoji.

V Arše žijí lidé různých kultur, jazyků, tradic, náboženství, sociálního původu i intelektových schopností, kteří mezi sebou vytvářejí vztahy na základě sdílených hodnot. Komunity Archy chtějí být v dnešním světě znamením naděje, solidarity, víry a pokoje.

V České Republice zatím není žádné společenství Archy, byť jsou jí inspirována některá komunitní bydlení a organizace.

Prozatím zde existuje skupinka lidí, pravidelně se scházejících a modlících se za založení Archy. Pokud jste se vrátili z Archy a máte zájem se s ostatními spojit, kontaktujte nás.

Více najdete na www.larche.org.