1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
lidi s handicapemoddělovačrodinyoddělovačpřáteléoddělovačkaplanioddělovača ty?

Mentální postižení u dítěte může vzniknout při početí (genetická vada, jako Downův syndrom) nebo během těhotenství (následkem nemoci nebo úrazu). Může být způsobeno porodním traumatem, v pozdějším věku může dítě onemocnět závažnou chorobou. Může se stát nehoda, která způsobí vážné poškození mozku. V mnoha případech je však příčina mentálního postižení záhadou. Hranice mezi zdravým a postiženým člověkem je velmi křehká. Vývoj dítěte je pomalejší než u ostatních dětí a řeč a chůze přicházejí o mnoho později, někdy vůbec. Když dítě cítí, že je odmítáno, utíká do svého světa, ve kterém je těžké ho dostihnout. Někdy může být agresivní a násilné.

Přes mnohé pokroky je osoba s mentálním postižením společností většinou stále odmítána a je jí opovrhováno. Člověk s mentálním postižením může být omezen ve svém intelektu nebo motorických schopnostech, není však omezen ve své schopnosti milovat. Potřebuje být, jako každý z nás, obklopen láskou a oceňován jako jedinečná a nenahraditelná bytost.