1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
V+S ve světěoddělovačArchaoddělovačArcha

ymcaYMCA je společenství, v němž jsou navzájem spojeni křesťané všech konfesí. Platí v něm zásada otevřeného členství, které je otevřeno pro lidi bez ohledu na jejich víru, věk, pohlaví, rasu a sociální původ.

ymca PrahaPřijetím Pařížské báze jsou na sdružení a spolupracovníky vloženy závazky, které YMCA formuluje v tzv. Kampalských principech, které byly přijaty v roce 1973 v africké Kampale, kde se sešli delegáti YMCA z celého světa, aby se spolu na valném shromáždění Světové aliance YMCA zamýšleli také nad tím, co znamenají slova Pařížské báze pro práci YMCA v dnešním světě. Jak vyjádřit slova Pařížské báze konkrétní službou dnešnímu člověku?

Více na www.ymca.cz, nebo na www.praha.ymca.cz