1
O Víře a Světleoddělovačo lidechoddělovačspolečenstvíoddělovačodkazyoddělovačke staženíoddělovačkontaktenglish
historieoddělovaččinnostoddělovačmodlidbaoddělovačzakladatelé

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelná setkávání, prázdninové tábory, víkendovky, poutě, tradiční únorový ples Víry a Světla a jiné.

Tábory a víkendovky

Chceme pomoci našim dětem s postižením poznat to, co děti „zdravé“ mohou běžně zažívat každé prázdniny. Zážitky z celotábrové hry, opékání buřtů, koupání v potoce apod. Činnosti bývají koncipovány tak, aby se mohli zapojit úplně všichni – děti s postižením, jejich sourozenci, rodiče i přátelé. Snažíme se, aby lidé mohli prožít radost ze života ve společenství a uvědomit si, že každý tu má své místo.

Pravidelná setkání

Setkání všech rodin s dětmi a s přáteli (obvykle jednou měsíčně). Cílem je sejít se, dělit se o naše radosti a starosti, hledat a nabízet pomoc jeden druhému. Modlit se ve společenství. Bavit se -hodně zpíváme, hrajeme na spoustu hudebních nástrojů (děti s postižením velmi dobře vnímají rytmus). Slavit (každý obvykle donese nějakou dobrotu pro ostatní). Je to také čas, kdy se rodiče mohou plně spolehnout na to, že je o jejich děti postaráno.

Integrace

Mentálně postižení lidé jsou důležitou součástí lidského společenství, společnosti a církve. Mají-li se dary těchto lidí uplatnit a rozvinout, je třeba jim k tomu dát příležitost. To je také starostí našeho hnutí.

Existují určité činnosti, které nejsou hnutí Víra a Světlo vlastní: např. vytváření managementu institucí, domy s trvalým bydlením, školy, workshopy nebo prázdninové domy. Tyto ponecháváme přiměřeně kvalifikovaným sdružením.